Fuzhou Fuqiang Precision Co., Ltd.
e-mail fqmd@fzfuqiang.cn Telefone: +86-591-22278602